Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Pressreleaser

28 February, 2024 Regulatorisk

Promimic växer med 129 procent under 2023

Bokslutskommuniké 2023: Vi gör vårt bästa år hittills, och för andra året i rad mer än fördubblar vi vår försäljning. Vår tillväxt är på 129 procent och kundintäkterna landar på 37,1 MSEK för helåret 2023. Tillväxten för årets sista kvartal ligger på 76 procent jämfört med sista kvartalet 2022. Det kvartal som då, för tolv månader sedan var bolagets bästa kvartal någonsin. Vi följer vår aggressiva tillväxtplan och vi når eller överträffar samtliga av bolagets finansiella mål för räkenskapsåret 2023.

19 December, 2023 Regulatorisk

Promimic har löst in optionsprogrammet 2020-TO2

Promimic meddelar idag att optionsprogrammet 2020-TO2 har lösts in av optionsinnehavarna vilket innebär en ökning av antalet aktier i bolaget med 235 000 till 18 657 326 aktier.

30 November, 2023 Regulatorisk

Promimic byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Promimic meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

29 November, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 3, 2023

Med en fördubblad omsättning följer vi vår expansiva tillväxtplan mot våra högt uppsatta mål. Försäljningen ökar med 102 procent jämfört med samma period 2022. Vi växer också med två nya licensavtal. Vi breddar vår affär och tar dessutom steget in på marknaden för implantatbehandlingar inom idrottsmedicin.

28 September, 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) utser Heidi Bader till ny CFO

Promimic AB (publ) meddelar idag att bolaget har utsett Heidi Bader till ny CFO. Heidi Bader tillträder tjänsten den 1 oktober och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

27 September, 2023 Regulatorisk

Valberedning utsedd i Promimic AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2024:

· Lars Kristensson, utsedd av K-Svets Venture AB
· Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
· Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
· Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
· Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden

18 September, 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) avslutar likviditetsgaranti från Erik Penser Bank rörande handeln i bolagets aktier

Promimic AB (publ) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att säga upp likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank. Bakgrunden är att styrelsen konstaterar att likviditeten i aktien är tillräcklig.

24 August, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 2, 2023

Nytt rekordkvartal

Promimic redovisar nytt försäljningsrekord med 10,6 MSEK för andra kvartalet 2023. Vi följer vår tillväxtplan och ökningen är på hela 201 procent jämfört med andra kvartalet 2022 då vår försäljning låg på 3,5 MSEK. Eftersom vi har våra intäkter i dollar påverkas vi positivt av valutakursen under kvartalet.

18 July, 2023 Regulatorisk

Förändring i företagsledningen, CFO avgår i Promimic AB (publ)

Bolagets CFO, Annelie Skafte Persson, har sagt upp sig. Hennes sista anställningsdag är 17 oktober 2023. Bolaget kommer nu att inleda en process för att ersätta henne.

25 May, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 1 2023

Promimic växer snabbare än någonsin och sätter försäljningsrekord under första kvartalet 2023. Tillväxten är på hela 227%. Försäljningen landade på 6,2 MSEK jämfört med 1,9 MSEK för första kvartalet förra året.

25 April, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från årstämma 2023 i Promimic AB (publ)

På årstämman i Promimic AB (publ) idag beslutades bl a följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för…

4 April, 2023 Regulatorisk

PROMIMIC ÅRSREDOVISNING 2022

Mölndal, april 2023, Promimic har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022.

23 March, 2023 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Promimic AB (publ)

Promimic AB (publ), org.nr 556657-7754, med säte i Mölndal, kallar till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00, på GoCo Health Innovation City (Entreprenörstråket 10, Mölndal, Sverige). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

24 February, 2023 Regulatorisk

Promimic bokslutskommuniké 2022

Promimic rapporterar om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022.

24 February, 2023 Regulatorisk

Promimic bokslutskommuniké

Promimic rapporterar om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022.

16 February, 2023

Promimics amerikanska kund Curiteva tillkännager första FDA-godkännandet av 3D-printade PEEK-implantat

Promimic och Curiteva har arbetat tillsammans för att kunna kombinera Promimics ytteknologi för förbättrad osseointegration med Curitevas nya 3D-printade porösa PEEK-implantat för steloperationer av halsryggen.

29 November, 2022

Promimic flyttar till GoCo Health Innovation City

Promimic är inne i en kraftig tillväxtfas och för att möte den ökade efterfrågan krävs nya lokaler. Därför kommer bolaget att flytta till GoCo Health Innovation City i Mölndal i slutet av 2023. Det nya kontoret och laboratorierna kommer att vara placerade i GoCo House, vilket är signaturbyggnaden i den nybyggda stadsdelen.

16 November, 2022 Regulatorisk

Promimic rapporter kvartal 3

Fortsatt rekordtillväxt för Promimic i kvartal 3

25 October, 2022 Regulatorisk

Valberedning utsedd i Promimic AB

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2023:

Tommy Karlsson, styrelsens ordförande, utsedd av K-Svets Venture AB

Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB

Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB

Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC

Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av ALMI Invest Västsverige AB

17 August, 2022 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 2, 2022

Årets andra kvartal är det mest framgångsrika i Promimics historia. För perioden ökade vår försäljning med hela 150 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

21 July, 2022 Regulatorisk

Promimic fördjupar sin USA-satsning genom Joint Venture med Danco Medical.

Promimic AB (publ) (“Promimic”), har idag slutfört förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc. (“NPI”) av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) (“Danco Medical”) varigenom Promimic kommer att förvärva 60% av alla utestående aktier i Nano Processing Incorporated för en köpeskilling om totalt 1 767 750 USD, bestående av en kontant betalning vid tillträdet om 417 750 USD och betalning med aktier motsvarande 1 350 000 USD.

30 June, 2022

Promimic och Danco Medical har idag ingått ett aktieöverlåtelse- och aktieägaravtal avseende Nano Processing, ett joint venture för ytmodifiering av medicinska implantat för den amerikanska marknaden

För att öka tillväxten och lönsamheten inom bolagets kärnaffär tar Promimic nu steget in på processidan för ytmodifiering av medicinska implantat på den amerikanska marknaden.

– Detta är en av grundvalarna i vår tillväxtplan som nu är på plats och en viktig breddning av vår affärsmodell. Det kommer att ha en stor påverkan på vår tillväxt och lönsamhet, särskilt för 2023 och framåt, säger Magnus Larsson, VD på Promimic.

Promimic AB (publ) (“Promimic”), har idag ingått ett aktieöverlåtelse- och aktieägaravtal med Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) (“Danco Medical”) varigenom Promimic kommer att förvärva 60% av alla utestående aktier i Nano Processing Incorporated (“NPI”) för en köpeskilling om totalt 1 767 750 USD, bestående av en kontant betalning vid tillträdet om 417 750 USD och utfärdandet av ett skuldebrev motsvarande 1 350 000 USD vilket kommer användas av Danco Medical som betalning för teckning av nya aktier (”Vederlagsaktierna”) i Promimic i samband med tillträdet “, (“Transaktionen”).

22 June, 2022

HA[nano] Surface uppvisar minskad bakteriell vidhäftning i ny studie

Implantatrelaterad infektion har visat sig vara problematisk för både patienter och sjukvården. En ny in vitro-studie som visar minskad bakteriell vidhäftning med i genomsnitt 60 % mot implantatytan. Resultaten presenterades på European Technology Platform on Nanomedicine.

“Dessa nya studieresultat är mycket intressanta för Promimic och vår HA[nano ]Surface. Vi kommer att fortsätta investera i forskning inom detta område eftersom det kan öppna nya affärsmöjligheter för oss i framtiden”, säger Magnus Larsson, VD på Promimic.

31 May, 2022 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 1 2022

Resultatet av första kvartalet visar att Promimic fortsätter växa. Försäljningen ökade med 45 procent jämfört med första kvartalet 2021.

29 April, 2022 Regulatorisk

Handel i Promimic AB:s (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 29 april 2022, inleds handeln i Promimic AB:s (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Promimics aktie handlas under kortnamnet PRO och med ISIN-kod SE0017487242.

28 April, 2022

Promimic anlitar Penser Bank AB som likviditetsgarant

Promimic AB har utsett Penser Bank AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2022-04-29.

25 April, 2022 Regulatorisk

Utfall i Promimics listningsemission – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna högst 5 000 000 aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till 100,0 procent. Därmed kommer inte övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI Invest Västsverige AB (”ALMI”) att utnyttjas. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 80,0 MSEK.

19 April, 2022

Promimic har deltagit i intervju och bolagspresentation med Erik Penser Bank

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank har publicerat en intervju och en bolagspresentation med Promimics VD Magnus Larsson. Skälet till intervjun och bolagspresentationen är att tillhandahålla aktieägare och intressenter med information i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market.

7 April, 2022

Promimic bjuder in till investerarträffar

Med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bjuder Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) in till investerarträffar i Stockholm, Lund och Göteborg. Bolaget är inne i en spännande tillväxtfas och kommer att använda emissionslikviden till att öka investeringarna i aktiviteter som driver bolagets tillväxt ytterligare.

6 April, 2022 Regulatorisk

Promimic offentliggör Prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Det prospekt som Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och den emission av aktier som Bolaget i samband med detta planerar att genomföra (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

5 April, 2022 Regulatorisk

Promimic beslutar om notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör villkor för Erbjudandet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har beslutat notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission om högst 5 000 000 aktier (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet uppgår till 16,00 SEK per aktie, innebärande att Erbjudandet kan tillföra Promimic högst 80,0 MSEK före emissionskostnader. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Promimic till cirka 198 MSEK. Bolaget avser använda emissionslikviden till att finansiera sin tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat.

Promimic har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 29 april 2022 (”Noteringen”). Promimic kommer med anledning av Erbjudandet offentliggöra ett prospekt innan anmälningsperioden i Erbjudandet inleds den 7 april 2022. Teckningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa under perioden den 7 – 22 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 63 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av aktierna i Erbjudandet. För att tillgodose ett eventuellt överintresse i Erbjudandet har den befintliga aktieägaren ALMI Invest Västsverige AB tillgängliggjort ytterligare 500 000 aktier för försäljning (“Övertilldelningsoptionen”).

28 February, 2024 Regulatorisk

Promimic växer med 129 procent under 2023

Bokslutskommuniké 2023: Vi gör vårt bästa år hittills, och för andra året i rad mer än fördubblar vi vår försäljning. Vår tillväxt är på 129 procent och kundintäkterna landar på 37,1 MSEK för helåret 2023. Tillväxten för årets sista kvartal ligger på 76 procent jämfört med sista kvartalet 2022. Det kvartal som då, för tolv månader sedan var bolagets bästa kvartal någonsin. Vi följer vår aggressiva tillväxtplan och vi når eller överträffar samtliga av bolagets finansiella mål för räkenskapsåret 2023.

19 December, 2023 Regulatorisk

Promimic har löst in optionsprogrammet 2020-TO2

Promimic meddelar idag att optionsprogrammet 2020-TO2 har lösts in av optionsinnehavarna vilket innebär en ökning av antalet aktier i bolaget med 235 000 till 18 657 326 aktier.

30 November, 2023 Regulatorisk

Promimic byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Promimic meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

29 November, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 3, 2023

Med en fördubblad omsättning följer vi vår expansiva tillväxtplan mot våra högt uppsatta mål. Försäljningen ökar med 102 procent jämfört med samma period 2022. Vi växer också med två nya licensavtal. Vi breddar vår affär och tar dessutom steget in på marknaden för implantatbehandlingar inom idrottsmedicin.

28 September, 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) utser Heidi Bader till ny CFO

Promimic AB (publ) meddelar idag att bolaget har utsett Heidi Bader till ny CFO. Heidi Bader tillträder tjänsten den 1 oktober och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

27 September, 2023 Regulatorisk

Valberedning utsedd i Promimic AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2024:

· Lars Kristensson, utsedd av K-Svets Venture AB
· Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
· Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
· Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
· Jonas Eixmann, utsedd av Andra AP-fonden

18 September, 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) avslutar likviditetsgaranti från Erik Penser Bank rörande handeln i bolagets aktier

Promimic AB (publ) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att säga upp likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank. Bakgrunden är att styrelsen konstaterar att likviditeten i aktien är tillräcklig.

24 August, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 2, 2023

Nytt rekordkvartal

Promimic redovisar nytt försäljningsrekord med 10,6 MSEK för andra kvartalet 2023. Vi följer vår tillväxtplan och ökningen är på hela 201 procent jämfört med andra kvartalet 2022 då vår försäljning låg på 3,5 MSEK. Eftersom vi har våra intäkter i dollar påverkas vi positivt av valutakursen under kvartalet.

18 July, 2023 Regulatorisk

Förändring i företagsledningen, CFO avgår i Promimic AB (publ)

Bolagets CFO, Annelie Skafte Persson, har sagt upp sig. Hennes sista anställningsdag är 17 oktober 2023. Bolaget kommer nu att inleda en process för att ersätta henne.

25 May, 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 1 2023

Promimic växer snabbare än någonsin och sätter försäljningsrekord under första kvartalet 2023. Tillväxten är på hela 227%. Försäljningen landade på 6,2 MSEK jämfört med 1,9 MSEK för första kvartalet förra året.

25 April, 2023 Regulatorisk

Kommuniké från årstämma 2023 i Promimic AB (publ)

På årstämman i Promimic AB (publ) idag beslutades bl a följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för…

4 April, 2023 Regulatorisk

PROMIMIC ÅRSREDOVISNING 2022

Mölndal, april 2023, Promimic har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022.

23 March, 2023 Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Promimic AB (publ)

Promimic AB (publ), org.nr 556657-7754, med säte i Mölndal, kallar till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00, på GoCo Health Innovation City (Entreprenörstråket 10, Mölndal, Sverige). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.

24 February, 2023 Regulatorisk

Promimic bokslutskommuniké 2022

Promimic rapporterar om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022.

24 February, 2023 Regulatorisk

Promimic bokslutskommuniké

Promimic rapporterar om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022.

16 November, 2022 Regulatorisk

Promimic rapporter kvartal 3

Fortsatt rekordtillväxt för Promimic i kvartal 3

25 October, 2022 Regulatorisk

Valberedning utsedd i Promimic AB

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2023:

Tommy Karlsson, styrelsens ordförande, utsedd av K-Svets Venture AB

Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB

Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB

Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC

Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av ALMI Invest Västsverige AB

17 August, 2022 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 2, 2022

Årets andra kvartal är det mest framgångsrika i Promimics historia. För perioden ökade vår försäljning med hela 150 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

21 July, 2022 Regulatorisk

Promimic fördjupar sin USA-satsning genom Joint Venture med Danco Medical.

Promimic AB (publ) (“Promimic”), har idag slutfört förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc. (“NPI”) av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) (“Danco Medical”) varigenom Promimic kommer att förvärva 60% av alla utestående aktier i Nano Processing Incorporated för en köpeskilling om totalt 1 767 750 USD, bestående av en kontant betalning vid tillträdet om 417 750 USD och betalning med aktier motsvarande 1 350 000 USD.

31 May, 2022 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 1 2022

Resultatet av första kvartalet visar att Promimic fortsätter växa. Försäljningen ökade med 45 procent jämfört med första kvartalet 2021.

29 April, 2022 Regulatorisk

Handel i Promimic AB:s (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 29 april 2022, inleds handeln i Promimic AB:s (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Promimics aktie handlas under kortnamnet PRO och med ISIN-kod SE0017487242.

25 April, 2022 Regulatorisk

Utfall i Promimics listningsemission – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna högst 5 000 000 aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till 100,0 procent. Därmed kommer inte övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI Invest Västsverige AB (”ALMI”) att utnyttjas. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 80,0 MSEK.

6 April, 2022 Regulatorisk

Promimic offentliggör Prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Det prospekt som Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och den emission av aktier som Bolaget i samband med detta planerar att genomföra (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

5 April, 2022 Regulatorisk

Promimic beslutar om notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör villkor för Erbjudandet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har beslutat notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission om högst 5 000 000 aktier (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet uppgår till 16,00 SEK per aktie, innebärande att Erbjudandet kan tillföra Promimic högst 80,0 MSEK före emissionskostnader. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Promimic till cirka 198 MSEK. Bolaget avser använda emissionslikviden till att finansiera sin tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat.

Promimic har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 29 april 2022 (”Noteringen”). Promimic kommer med anledning av Erbjudandet offentliggöra ett prospekt innan anmälningsperioden i Erbjudandet inleds den 7 april 2022. Teckningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa under perioden den 7 – 22 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 63 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av aktierna i Erbjudandet. För att tillgodose ett eventuellt överintresse i Erbjudandet har den befintliga aktieägaren ALMI Invest Västsverige AB tillgängliggjort ytterligare 500 000 aktier för försäljning (“Övertilldelningsoptionen”).