Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Pressreleaser

29 April, 2022 Regulatorisk

Handel i Promimic AB:s (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 29 april 2022, inleds handeln i Promimic AB:s (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Promimics aktie handlas under kortnamnet PRO och med ISIN-kod SE0017487242.

28 April, 2022

Promimic anlitar Penser Bank AB som likviditetsgarant

Promimic AB har utsett Penser Bank AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2022-04-29.

25 April, 2022 Regulatorisk

Utfall i Promimics listningsemission – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna högst 5 000 000 aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till 100,0 procent. Därmed kommer inte övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI Invest Västsverige AB (”ALMI”) att utnyttjas. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 80,0 MSEK.

19 April, 2022

Promimic har deltagit i intervju och bolagspresentation med Erik Penser Bank

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank har publicerat en intervju och en bolagspresentation med Promimics VD Magnus Larsson. Skälet till intervjun och bolagspresentationen är att tillhandahålla aktieägare och intressenter med information i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market.

7 April, 2022

Promimic bjuder in till investerarträffar

Med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bjuder Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) in till investerarträffar i Stockholm, Lund och Göteborg. Bolaget är inne i en spännande tillväxtfas och kommer att använda emissionslikviden till att öka investeringarna i aktiviteter som driver bolagets tillväxt ytterligare.

6 April, 2022 Regulatorisk

Promimic offentliggör Prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Det prospekt som Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och den emission av aktier som Bolaget i samband med detta planerar att genomföra (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

5 April, 2022 Regulatorisk

Promimic beslutar om notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör villkor för Erbjudandet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har beslutat notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission om högst 5 000 000 aktier (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet uppgår till 16,00 SEK per aktie, innebärande att Erbjudandet kan tillföra Promimic högst 80,0 MSEK före emissionskostnader. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Promimic till cirka 198 MSEK. Bolaget avser använda emissionslikviden till att finansiera sin tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat.

Promimic har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 29 april 2022 (”Noteringen”). Promimic kommer med anledning av Erbjudandet offentliggöra ett prospekt innan anmälningsperioden i Erbjudandet inleds den 7 april 2022. Teckningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa under perioden den 7 – 22 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 63 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av aktierna i Erbjudandet. För att tillgodose ett eventuellt överintresse i Erbjudandet har den befintliga aktieägaren ALMI Invest Västsverige AB tillgängliggjort ytterligare 500 000 aktier för försäljning (“Övertilldelningsoptionen”).

29 April, 2022 Regulatorisk

Handel i Promimic AB:s (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 29 april 2022, inleds handeln i Promimic AB:s (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Promimics aktie handlas under kortnamnet PRO och med ISIN-kod SE0017487242.

25 April, 2022 Regulatorisk

Utfall i Promimics listningsemission – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 29 april 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att teckna högst 5 000 000 aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet, som var riktat mot både institutionella investerare och allmänheten i Sverige, tecknades till 100,0 procent. Därmed kommer inte övertilldelningsoptionen om 500 000 aktier genom ALMI Invest Västsverige AB (”ALMI”) att utnyttjas. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 80,0 MSEK.

6 April, 2022 Regulatorisk

Promimic offentliggör Prospekt inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Det prospekt som Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och den emission av aktier som Bolaget i samband med detta planerar att genomföra (”Erbjudandet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

5 April, 2022 Regulatorisk

Promimic beslutar om notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör villkor för Erbjudandet

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) har beslutat notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission om högst 5 000 000 aktier (”Erbjudandet”). Priset i Erbjudandet uppgår till 16,00 SEK per aktie, innebärande att Erbjudandet kan tillföra Promimic högst 80,0 MSEK före emissionskostnader. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier före Erbjudandets genomförande värderas Promimic till cirka 198 MSEK. Bolaget avser använda emissionslikviden till att finansiera sin tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden för ortopediska och dentala implantat.

Promimic har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med preliminärt första datum för handel den 29 april 2022 (”Noteringen”). Promimic kommer med anledning av Erbjudandet offentliggöra ett prospekt innan anmälningsperioden i Erbjudandet inleds den 7 april 2022. Teckningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa under perioden den 7 – 22 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 63 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av aktierna i Erbjudandet. För att tillgodose ett eventuellt överintresse i Erbjudandet har den befintliga aktieägaren ALMI Invest Västsverige AB tillgängliggjort ytterligare 500 000 aktier för försäljning (“Övertilldelningsoptionen”).