Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

July 2023 Regulatorisk

Förändring i företagsledningen, CFO avgår i Promimic AB (publ)

Bolagets CFO, Annelie Skafte Persson, har sagt upp sig. Hennes sista anställningsdag är 17 oktober 2023. Bolaget kommer nu att inleda en process för att ersätta henne.

Mölndal den 18 juli 2023

Promimic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77 

E-mail: magnus.larsson@promimic.com