Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

September 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) avslutar likviditetsgaranti från Erik Penser Bank rörande handeln i bolagets aktier

Promimic AB (publ) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att säga upp likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank. Bakgrunden är att styrelsen konstaterar att likviditeten i aktien är tillräcklig.

Erik Penser Bank kommer att fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till den 17 december 2023.

Mölndal den 18 september 2023

Promimic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77 

E-mail: magnus.larsson@promimic.com