Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

September 2023 Regulatorisk

Promimic AB (publ) utser Heidi Bader till ny CFO

Promimic AB (publ) meddelar idag att bolaget har utsett Heidi Bader till ny CFO. Heidi Bader tillträder tjänsten den 1 oktober och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Heidi Bader har en gedigen finanserfarenhet från teknikbranschen. Hon har tidigare arbetat i både mindre och större börsbolag.

“Heidis entreprenöriella drivkraft kommer att passa väl in hos Promimic och hon kommer att kunna bidra med sin kompetens på vår tillväxtresa”, säger Magnus Larsson, VD, Promimic

Heidi kommer i en övergångsperiod arbeta tillsammans med avgående CFO, Annelie Skafte Persson.

Mölndal den 28 september 2023
Promimic AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77 

E-mail: magnus.larsson@promimic.com