Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

April 2022

Promimic anlitar Penser Bank AB som likviditetsgarant

Promimic AB har utsett Penser Bank AB till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med 2022-04-29.

Penser Bank AB kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant säkerställa möjligheten att handla i bolagets aktie genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 15 000 kr med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Telefon: 070 977 64 77

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Om Promimic

Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen. 

Erik Penser Bank är Promimics Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.