Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

April 2023 Regulatorisk

PROMIMIC ÅRSREDOVISNING 2022

Mölndal, april 2023, Promimic har idag publicerat sin Årsredovisning för 2022.

Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.promimic.com.
Tryckt exemplar skickas till den aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Det finns även möjlighet att anmäla sig till vår prenumerationstjänst på hemsidan. Via tjänsten får du automatiskt all information och utskick som skickas ut från Promimic AB. Under Investerare / Prenumerera kan du anmäla dig. Kom ihåg att svara på bekräftelsemejlet du får efter din anmälan för att aktivera tjänsten.

Mölndal den 4 april 2023
Promimic AB (publ)

Årsredovisningen finns tillgänglig i bilagan eller via

https://promimic.com/investerare-se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Annelie Skafte Persson, CFO
Tel: 0707-909558
annelie.skafte@promimic.com