Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

April 2022

Promimic bjuder in till investerarträffar

Med anledning av den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market bjuder Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) in till investerarträffar i Stockholm, Lund och Göteborg. Bolaget är inne i en spännande tillväxtfas och kommer att använda emissionslikviden till att öka investeringarna i aktiviteter som driver bolagets tillväxt ytterligare.

Promimic har tagit fram en tillväxtplan med fokus på ökade satsningar mot den amerikanska marknaden för dentala och ortopediska implantat. Det kliniska användandet av Bolagets teknologi, HAnano Surface®, förbättrar osseointegration har varit under stark tillväxt de sista åren. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen.  

På investerarträffarna kommer Promimics VD, Magnus Larsson, presenterar Bolagets verksamhet och framtidsplaner. Välkommen till något av följande tillfällen:

 • Den 7 april 2022 kl 18:00 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27, Stockholm
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435D427242475D437440
 • Den 8 april 2022 kl 12:00 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27, Stockholm
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435D427247475A467840
 • Den 11 april 2022 kl 18:00 på Grand Hotel Lund, Bantorget 1, Lund
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435A4B76404251417140
 • Den 12 april 2022 kl 12:00 på Pigalle, Södra Hamngatan 2A Göteborg
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435A4B76404251417140
 • Den 12 april 2022 kl 18:00 på Pigalle, Södra Hamngatan 2A Göteborg
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435A4B76404251417140
 • Den 20 april 2022 kl 18:00 hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27, Stockholm
  Anmälan: http://enews.penser.se/public/event/RegistrationForm/43435D4275444A5B4A7140

Vänligen notera att antalet platser är begränsade till samtliga event.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD
Telefon: 070 977 64 77
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Om Promimic
Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen. 

Erik Penser Bank är Promimics Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.