Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

November 2023 Regulatorisk

Promimic byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Promimic meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bolaget har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB (publ) avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB (publ) tillträder som Certified Adviser den 30 november 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information:

https://promimic.com/investerare-se/

Magnus Larsson, CEO 
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 400 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)