Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

May 2022 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 1 2022

Resultatet av första kvartalet visar att Promimic fortsätter växa. Försäljningen ökade med 45 procent jämfört med första kvartalet 2021.

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt för första kvartalet

1 januari – 31 mars 2022 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (1,3)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 2,1 MSEK (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-3,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-3,5)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 sek (-0,28)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3,8 MSEK (-2,8)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5,6 MSEK (22,6)
 • Soliditet uppgick till 60% (82)

Väsentliga händelser under första kvartalet
 

 • Den 17 februari 2022 offentliggjordes bolagets årsredovisning. Ordinarie bolagstämma hölls den 14 mars 2022, bl a för att förbereda bolaget för en börsintroduktion.
 • Promimics kunder lämnade in ansökningar för åtta nya implantat för godkännande hos FDA.
 • Vid AAOS, världens största ortopedikongress i Chicago, USA, lanserar Enovis ett nytt knäimplantat och
  Onkos Surgical ett benimplantat för användning efter cancerkirurgi. Båda produkterna med Promimics
  HAnano Surface.

Väsentliga händelser under efter perioden
 

 • Den 5 april hölls en extra bolagsstämma i bolaget och styrelsen beslutar att notera bolagets aktier
  på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra en nyemission om högst
  5 miljoner aktier till 16 kronor per aktie. Den 6 april offentliggörs prospektet.
 • Bolaget utser Penser Bank AB till likviditetsgarant. Erik Penser Bank kommer att tillse möjligheten till
  en likvid handel med bolagets aktier.
 • Nyemissionen fulltecknas och bolaget tillförs 80,0 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Promimic cirka 720 nya aktieägare.
 • Noteringen på Nasdaq First North Growth Market genomfördes som planerat. Första dag för handel var den 29 april 2022.

VD kommenterar

I vår omvärld har 2022 inneburit mycket tragedi och osäkerhet. Saker som är helt utanför vår påverkan men som de facto påverkar oss. Trots detta osäkra klimat lyckades vi genomföra en framgångsrik notering. Jag och hela teamet på Promimic känner tacksamhet mot både gamla och nya aktieägare, som genom den fulltecknade nyemissionen visar att de tror på oss och vår tillväxtplan.

Resultatet av första kvartalet visar också att vi fortsätter växa. Försäljningen ökade med 45 procent jämfört med första kvartalet 2021. En stark siffra som följer den plan vi stakat ut. Dessutom finns det en positiv underliggande utveckling som är grunden för vår fortsatta tillväxtresa. Antalet kunder med implantat i kliniskt bruk och som vi får royaltyintäkter från har ökat från fyra till sju jämfört med samma period förra året. Flera av dessa produkter är nyligen lanserade så vi ser väldigt positivt på tillväxten framåt. 

Det är inte bara antalet kunder som växer utan dessutom så investerar kunderna fortsatt i vår teknologi. Detta genom att använda den för att förbättra osseointegrationen på fler implantattyper. Ett tydligt bevis på detta är att våra kunder skickade in ansökningar för regulatoriskt godkännande för åtta nya implantat under Q1. Det skall ställas emot att det idag finns 13 olika implantat med HAnano Surface i kliniskt bruk. Så även här en kraftig tillväxt att vänta.  

Vi ser också att våra kunder har en kraftig försäljningstillväxt under perioden. Vår största kund S.I.N Implant Systems noterade All-Time-High för januari 2022. På ortopedimarknaden fortsätter vår kund Atec Spine vara det snabbast växande bolaget i hela marknadssegmentet."

”Promimic nådde en viktig milstolpe i företagets utveckling genom den fulltecknade nyemission och vår listning på Nasdaq First North Growth Market den 29 april. Vi har nu kapitalet att växla upp och driva igenom vår plan för ökad tillväxt.”

Vid det årliga mötet för American Academy of Orthopaedic Surgeons, världens största ortopedikongressen, introducerade två kunder nya implantat på marknaden med vår HAnano Surface. Enovis (tidigare DJO Surgical) lanserade ett ocementerat knäimplantat och Onkos Surgical lanserande ett knäimplantat som ersätter bortopererat ben efter skelettcancer.

Under första kvartalet har Promimic, vid sidan av den fortsatta utvecklingen tillsammans med våra befintliga kunder, också tecknat två mindre utvecklingsavtal med två nya amerikanska kunder.

Promimic fortsätter investera i forskning och utveckling inom nya indikationer för våra befintliga produkter både pre-kliniskt och kliniskt. Vår nya keramiska ytbeläggning har slutfört de pre-kliniska studierna som krävs enligt ISO 10993 med goda resultat. Den keramiska ytan är nu redo för nästa utvecklingssteg.

Kriget i Ukraina är en djupt tragisk händelse som påverkar omvärlden. Hittills har Promimic rent affärsmässigt drabbats i ringa grad av både krigets konsekvenser och sanktionerna mot Ryssland. Vår affär har stort fokus på de nord- och sydamerikanska marknaderna och vår bedömning är att operationer av ortopedi- och dentalpatienter kommer att fortsätta i oförminskat antal.

Mölndal den 31 maj 2022

Magnus Larsson
VD, Promimic

För ytterligare information kontakta:

VD Magnus Larsson
Telefon: +46 709-77 64 77 
Mail: magnus.larsson@promimic.com