Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

August 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 2, 2023

Nytt rekordkvartal

Promimic redovisar nytt försäljningsrekord med 10,6 MSEK för andra kvartalet 2023. Vi följer vår tillväxtplan och ökningen är på hela 201 procent jämfört med andra kvartalet 2022 då vår försäljning låg på 3,5 MSEK. Eftersom vi har våra intäkter i dollar påverkas vi positivt av valutakursen under kvartalet.

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt för andra kvartalet

1 april – 30 juni 2023 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,6 MSEK (3,5)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 11,2 MSEK (3,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK (-4,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-4,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 SEK (-0,30 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4,9 MSEK (71,4)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 55,1 MSEK (77,2)
 • Soliditet uppgick till 88 % (89)

1 januari – 30 juni 2023 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,8 MSEK (5,4)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 17,9 MSEK (6,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (-9,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (-9,6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 SEK (-0,60 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3,5 MSEK (67,6)

Väsentliga händelser under under andra kvartalet

 • Den 4 april offentliggjordes bolagets årsredovisning för 2022.
 • Bolagets årsstämma hölls den 25 april på GoCo i Mölndal.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolagets CFO har sagt upp sig och slutar den 17 oktober. Arbetet med att hitta en ny CFO pågår.

VD kommenterar

Nytt rekordkvartal

Promimic redovisar nytt försäljningsrekord med 10,6 MSEK för andra kvartalet 2023. Vi följer vår tillväxtplan och ökningen är på hela 201 procent jämfört med andra kvartalet 2022 då vår försäljning låg på 3,5 MSEK. Eftersom vi har våra intäkter i dollar påverkas vi positivt av valutakursen under kvartalet.

Jag vill börja det här VD-ordet med att lyfta fram teamets betydelse för vår utveckling. Den hyper­tillväxt* som vi har hade inte varit möjlig utan det fina jobb som alla gör varje dag här på Promimic. I början på året strukturerade vi om hur vi arbetar till en mer projektdriven organisation. Detta har inneburit att alla tar ett större ansvar och det är fantastiskt att se hur människor utvecklas när de får möjligheten. Var och en bidrar med sin kompetens, erfarenhet och en enorm vilja att utvecklas för att hela tiden göra ett bättre jobb. Tillsammans är vi världsledande inom vårt område och med våra tillväxtorienterade kunder driver vi utvecklingen framåt för förbättrade implantatbehandlingar runt om i världen.

I samband med vår notering förra året beslutade vi att integrera bakåt och ta ansvar för beläggningsprocessen av implantat med vår teknologi på den amerikanska marknaden. Resultatet blev Nano Processing Inc (NPI) som är vårt Joint Venture med Danco Medical i Warsaw, Indiana, USA. Genom vår historiska relation med Danco Medical har vi fått en flygande start. NPI levererar fina försäljningssiffror och gör sitt bästa kvartal hittills i bolagets korta historia. Med vår utökade affärsmodell, som inkluderar NPI, växer vår affär och ger oss ett tidigare kassaflöde från våra befintliga kunder. Under detta kvartal bidrar NPI med drygt 3,8 MSEK av den totala försäljningen. Detta är en viktig indikator som visar att vi har bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom royalty-delen av vår affärsmodell då dessa processade implantat når marknaden under andra halvan av året och i början på nästa år.

Under första halvan av 2023 ser vi att NPI överträffar målet
att öka Promimics tillväxttakt med 25 procent”

Summerar vi första halvåret kan vi konstatera att vi följer vår tillväxtplan. Försäljningen uppgår till 16,8 MSEK för årets första sex månader vilket är en ökning med 210 procent jämfört med första halvåret 2022. Siffror för första halvåret 2022 innehöll inga intäkter från NPI och tar man hänsyn till det är tillväxten 95 procent.

Under perioden har vår kund VySpine fått ett regulatoriskt godkännande från FDA för sitt implantat för steloperationer i halsryggen.

Under våren har vårt utvecklingsteam varit fullbelagt med nya projekt. Det är mycket positivt att vi växer med både nya och etablerade kunder. Hos många av våra befintliga kunder breddas användandet av vår HAnano Surface på fler och fler implantat. Ett bra exempel på detta är Innovasis. De var det första företaget som lanserade ett 3D-printat implantat för steloperationer i ländryggen med vår teknologi för två år sedan. Vi har fortsatt att jobbat med dem och under våren genomförde vi ett utvecklingsprojekt så att Innovasis precis innan sommaren skickade in sin ansökan till FDA för regulatoriskt godkännande. Detta medför ett nytt implantat med vår HAnano Surface i deras produktportfölj som kommer att lanseras i slutet av 2023.

På ägarsidan har vi passerat en milstolpe och Promimic har idag över 1000 aktieägare. Det ska jämföras med de dryga 700 som vi hade i utgången av det förra kvartalet. I maj löpte Lock up-avtalet ut för bolagets ägare som var med innan noteringen på First North Growth Market. Under perioden har en av dessa ägare, Almi Invest, sålt sitt innehav och Promimic har fått nya institutionella ägare, bland dem Andra AP-fonden. Intresset för både bolaget och aktien har ökat nästan i samma takt som vår tillväxt och vi ser fram emot att medverka vid flera investerarträffar under andra halvan av året. 

Den snabba tillväxten gör att vi snart har nått kapacitetstaket i våra kontor och laboratorium. I november flyttar vi till nya lokaler i GoCo Health Innovation City. Detta är en investering som på sikt innebär att vi kan fördubbla vår utvecklings- och produktionskapacitet – vilket naturligtvis möjliggör en ökad framtida försäljning. 

Vi kan sammanfatta bolagets hittills bästa kvartal i både försäljning och resultat. Tillväxten följer den plan vi lagt upp och NPI överträffar våra förväntningar, vilket indikerar fortsatt royaltytillväxt.

Mölndal den 24 augusti 2023

Magnus Larsson
VD, Promimic

* Hypertillväxt definieras som årlig tillväxttakt på över 40 procent enligt Harvard Business Review och World Economic Forum.

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO 
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com