Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

July 2022 Regulatorisk

Promimic fördjupar sin USA-satsning genom Joint Venture med Danco Medical.

Promimic AB (publ) (“Promimic”), har idag slutfört förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc. (“NPI”) av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) (“Danco Medical”) varigenom Promimic kommer att förvärva 60% av alla utestående aktier i Nano Processing Incorporated för en köpeskilling om totalt 1 767 750 USD, bestående av en kontant betalning vid tillträdet om 417 750 USD och betalning med aktier motsvarande 1 350 000 USD.

Mölndal, Sverige, tisdagen den 21 juli 2022, 19:20

Samtliga villkor för affären har nu uppfyllts av partnern och transaktionen har idag slutgiltigt undertecknats. I och med att affären genomförts enligt plan kommer Promimic att äga 60% av NPI. Genom de aktier som Danco Medical kommer att erhålla i samband med affären kommer de att äga 5,6% av Promimic.

Bakgrund till förvärvet och joint venture tillsammans med Danco Medical

För att öka tillväxten och lönsamheten inom bolagets kärnaffär tar Promimic nu steget in på processidan för ytmodifiering av medicinska implantat på den amerikanska marknaden.

Detta är en av grundvalarna i vår tillväxtplan som nu är på plats och en viktig breddning av vår affärsmodell. Det kommer att ha en stor påverkan på vår tillväxt och lönsamhet, särskilt för 2023 och framåt, säger Magnus Larsson, VD på Promimic.

Danco Medical har varit Promimics processpartner för de amerikanska kunder sedan 2016. De har haft en hög tillväxt under de senaste 18 månaderna kring processandet av implantat med Promimics teknologi. Det gemensamma bolaget NPI är uppbyggt kring Promimics kärnteknologi, HAnano Surface. Denna ytbehandlingsteknik av implantat är i klinisk användning inom flera områden för ortopediska implantat, allt från ryggkirurgi till knäproteser för cancerpatienter.

Det är för att öka både tillväxten och lönsamheten inom kärnaffären som Promimic går in på den amerikanska marknaden på processidan. Promimic och Danco Medical fördjupar sin relation genom att skapa ett joint venture för processen att ytmodifiera medicinska implantat under namnet Nano Processing Incorporated. Denna transaktion kommer att minska bolagets affärsrisk genom att ge Promimic full insyn och kontroll hur bolagets teknik når ut till kunderna.

NPI kommer att drivas av Danco Medical i Warsaw, Indiana, USA. Promimic kommer stötta NPI med sin djupa kunskap inom nanoteknik för förbättrad osseointegration och sin USA-baserad försäljningskanal kommer användas för att växa affären med både befintliga och nya kunder.

Promimics affärsmodell bygger på licensiering av HAnano Surface till ledande implantatföretag inom marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Den licensbaserade affärsmodellen resulterar i royaltyintäkter nedströms när implantaten har sålts. NPI kommer att bredda Promimics affärsmodell genom att bolaget kommer in tidigare i värdekedjan då implantaten ytmodifieras vilket ger en tidigare inkomstström. Detta ger ökade möjligheter för ett bättre kassaflöde och kommer väsentligt påskynda både tillväxt och lönsamhet för Promimic.

Att gå in på den amerikanska processmarknaden är ett av de viktigaste initiativen i bolagets tillväxtstrategi. Skapandet av detta strategiska joint venture möjliggjordes genom Promimics IPO i april.

“Detta är en viktig milstolpe på vår tillväxtresa och vi är glada att kunna fördjupa samarbetet med teamet på Danco Medical”, säger Magnus Larsson.

For more information:
Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77        

E-mail: magnus.larsson@promimic.com