Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

December 2023 Regulatorisk

Promimic har löst in optionsprogrammet 2020-TO2

Promimic meddelar idag att optionsprogrammet 2020-TO2 har lösts in av optionsinnehavarna vilket innebär en ökning av antalet aktier i bolaget med 235 000 till 18 657 326 aktier.

I samband med detta har VD Magnus Larsson utnyttjat 4 000 optioner, varefter han sålt 40 000 aktier. CCO Ulf Brogren har utnyttjat 3 500 optioner och därefter sålt 35 000 aktier. Styrelseordförande Tommy Karlsson har utnyttjat 1 000 optioner och kommer att behålla samtliga 10 000 aktier.

Vid Promimics årsstämma den 13 maj 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram om högst 25 000 teckningsoptioner för bolagets anställda. Varje teckningsoption gav rätt att teckna 10 aktier i bolaget för 21 SEK under perioden 1 augusti – 15 december 2023. Totalt tecknades 23 500 optioner av optionsprogrammet.

Optionerna har nu utnyttjats av optionsinnehavarna vilket innebär att aktiekapitalet ökade med 235 000 kronor och antalet aktier med 235 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och röster. Promimic har därmed erhållit 4 935 000 kronor kontant.

Magnus Larssons totala aktieinnehav i Promimic uppgår efter transaktionerna till 84 701 aktier. Ulf Brogrens totala aktieinnehav i Promimic uppgår efter transaktionerna till 14 085 aktier. Tommy Karlssons totala aktieinnehav uppgår till 85 000 aktier efter transaktionen. Transaktionerna rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Efter utnyttjandet av optionerna har 224 000 aktier sålts till ett institutionella investerare i en process som leds av Danske Bank. 

Mölndal den 19 December 2023

Magnus Larsson
VD, Promimic

För ytterligare information:

https://promimic.com/investerare-se/

Magnus Larsson, CEO 
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 400 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).