Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

February 2023

Promimics amerikanska kund Curiteva tillkännager första FDA-godkännandet av 3D-printade PEEK-implantat

Promimic och Curiteva har arbetat tillsammans för att kunna kombinera Promimics ytteknologi för förbättrad osseointegration med Curitevas nya 3D-printade porösa PEEK-implantat för steloperationer av halsryggen.

Vi har ett fantastiskt partnerskap och detta godkännande är resultatet av väldigt många timmars hårt och passionerat arbete från båda våra team. De bidrag som Promimic tillfört projektet är mycket uppskattade och helt fundamentala för vårt nya implantatsystem, säger Eric Linder som är medgrundare och CTO på Curiteva.    

Teknikföretaget Curiteva, baserade i Huntsville Alabama i USA, har nu fått det första godkännandet från FDA för ett 3D-printat PEEK-implantat för ryggkirurgi. Deras nu godkända system heter Inspire Porous PEEK Cervical Interbody System med HAfuse teknologin från Promimic. Detta är det första implantat-systemet som kombinerar ytbehandlingen HAfuse -nanoteknologin med den unika porösa PEEK-materialet som tillsammans skapar ett hydrofilt implantat med bioaktiva egenskaper för att förbättra cell-adhesion, profilering och bentillväxt. Detta är visat i flera pre-kliniska studier både in vitro och in vivo.

-Vi bryter nu ny mark med vår banbrytande teknologi för 3D-printing av porösa PEEK-implantat och detta i kombination med den bioaktiva ytan från Promimic har vi potential att revolutionera implantatdesign genom rätt struktur och ytkemi för förbättrad läkning med benet och fler lyckade operationer för patienterna, säger Todd Reith som är uppfinnaren bakom den nya 3D printnings-teknologin och VP of Emerging Technologies på Curiteva.

Curiteva är unikt positionerat för att designa produktutvecklingsprocessen för både traditionella och 3D-printade implantat. Bolaget jobbar från idé till kommersialisering och har förutsättningar att skala upp produktionen för att möta marknadens efterfrågan i sin stora produktionsanläggning i Huntsville, Alabama, USA. De planerar för en kommersiell lansering vid viktiga akademiska centra över hela USA senare i år.

-Vi ser fram mot att utveckla partnerskapet med Curiteva och stötta dem i den kommande lanseringen av denna unika och banbrytande implantatteknologi, säger Magnus Larsson, VD på Promimic i en kommentar.

Kontakt:

Magnus Larsson, CEO at Promimic 

Mobile: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com