Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

September 28, 2023

EAO 2023

Promimic will attend EAO 2023. Please reach out to CEO Magnus Larsson or CTO Per Kjellin to arrange at meeting September 28–29.
EAO 2023 Promimic