Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Ägarförteckning

Promimic AB (publ) har 1 007 aktieägare som äger totalt 18 657 326 aktier.

Största aktieägarna per 31 december 2023 Antal aktier* Röster och kapital (%)
K-Svets Venture AB 7 218 840 38,69 %
Kdev Investments AB 2 323 920 12,46 %
Chalmers Ventures AB 1 238 510 6,64 %
Riepen LLC 1 035 836 5,55 %
Andra AP-fonden 958 090 5,14 %
Firma Andersson & Kjellin AB 691 360 3,71 %
Swedbank Robur Ny Teknik 624 000 3,34 %
Martin Andersson 374 430 2,01 %
Per Kjellin 372 106 1,99 %
Nordnet 372 086 1,99 %
Karolinska Development AB 312 500 1,67 %
Marinvest Holding AB 312 500 1,67 %
Protean 310 325 1,66 %
Avanza 241 020 1,29 %
Jovitech Invest AB 187 500 1,00 %
Hans Andersson Holding AB 187 500 1,00 %
Övriga 991 st 1 896 803 10,17 %
Totalt 18 657 326 100,00 %

 

* Källa: Euroclear