Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Bolaget

Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i Texas, USA. Dessutom äger Promimic tillsammans med samarbetspartnern Danco Medical ett nybildat bolag, Nano Processing Inc, som belägger implantatytor för kunder. Detta bolag har sitt säte i Indiana, USA.

Fram tills idag har över 900 000 operationer med implantat som använder bolagets teknik genomförts runt om i världen. Koncernen har 16 anställda varav de flesta har högskoleexamen eller är disputerade inom kemiteknik.

Styrelsen har säte i Mölndal, Västra Götaland.

Promimic aktie är sedan 29 april 2022 noterad på Nasdaq First North Growth Market.