Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Ledning

VD sedan 2017

Magnus Larsson

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Erfarenhet: Magnus Larsson har lång erfarenhet från ledande positioner inom läkemedel och medicinteknik i så väl små som stora organisationer, t ex Johnson & Johnson Pharma och Nobel Biocare. Före Magnus började på Promimic var han Director of Global Market Development på DentsplySirona Implants.

Aktier i Promimic AB (publ): 83 951 aktier (privat och närstående)

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 20 000 optioner

CCO sedan 2019, anställdes 2008

Ulf Brogren

Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet, och journalist

Erfarenhet: Ulf Brogren har under nästan femton år haft olika ledande befattningar inom Promimic AB, såsom VD och styrelseledamot. Dessförinnan var Ulf Marketing Director respektive Investment Manager på Chalmers Innovation och arbetade med rådgivning och styrelsearbete i ett tiotal startup bolag.

Aktier i Promimic AB (publ): 14 554 aktier

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 3 500 optioner

CFO sedan 2023

Heidi Bader

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Heidi Bader har lång erfarenhet inom internationell affärsutveckling från transport- och logistikbranschen. Innan Heidi började på Promimic var hon CFO för FlexQube.

Aktier i Promimic AB (publ): 0 aktier

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 0 optioner

CTO sedan 2006

Per Kjellin

Utbildning: Doktorsexamen i Materialvetenskap och ytkemi, Chalmers Tekniska Högskola

Erfarenhet:  Per Kjellin är en av bolagets grundare och har en doktorsexamen i material och ytkemi från Chalmers, med inriktning på nanomaterial. Per har publicerat en mängd artiklar inom området från sin forskning. Han står bakom samtliga beviljade och ansökta patent för bolaget.

Aktier i Promimic AB (publ): 717 786 aktier (privat och via bolag)

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 2 000 optioner

VD Promimic Inc sedan 2021, anställdes 2019

Chris Whitfield

Utbildning: Civilekonom

Erfarenhet:Chris Whitfield har en gedigen erfarenhet inom medicinteknik branschen och har haft ledande roller som t ex CCO för Amedica samt Försäljnings och marknadsdirektör för Pioneer Surgical.

Aktier i Promimic AB (publ): 13 730 aktier

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 11 500 optioner