Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Ledning

VD sedan 2017

Magnus Larsson

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Erfarenhet: Magnus Larsson har lång erfarenhet från ledande positioner inom läkemedel och medicinteknik i så väl små som stora organisationer, t ex Johnson & Johnson Pharma och Nobel Biocare. Före Magnus började på Promimic var han Director of Global Market Development på DentsplySirona Implants.

Aktier i Promimic AB (publ): 75 856 aktier (privat och närstående)

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 20 000 optioner

CCO sedan 2019, VD Promimic Inc sedan 2023, anställdes 2008

Ulf Brogren

Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet, och journalist

Erfarenhet: Ulf Brogren har under nästan femton år haft olika ledande befattningar inom Promimic AB, såsom VD och styrelseledamot. Dessförinnan var Ulf Marketing Director respektive Investment Manager på Chalmers Innovation och arbetade med rådgivning och styrelsearbete i ett tiotal startup bolag.

Aktier i Promimic AB (publ): 13 732 aktier

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 3 500 optioner

CFO sedan 2021

Annelie Skafte Persson

Födelseår: 1965

Utbildning: Civilekonom samt Executive MBA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Annelie Skafte Persson har många års erfarenhet av ledande finansbefattningar inom medicinteknik/bioteknik branschen såsom CFO för RLS Global, CFO för Cellectricon, CFO för Mentice och koncernredovisningschef för Nobel Biocare.

Aktier i Promimic AB (publ): 32 000 aktier

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 0 optioner

CTO sedan 2006

Per Kjellin

Utbildning: Doktorsexamen i Materialvetenskap och ytkemi, Chalmers Tekniska Högskola

Erfarenhet:  Per Kjellin är en av bolagets grundare och har en doktorsexamen i material och ytkemi från Chalmers, med inriktning på nanomaterial. Per har publicerat en mängd artiklar inom området från sin forskning. Han står bakom samtliga beviljade och ansökta patent för bolaget.

Aktier i Promimic AB (publ): 720 286 aktier (privat och via bolag)

Teckningsoptioner i Promimic AB (publ): 2 000 optioner