Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Styrelse

Styrelseledamot sedan 2021

Helena Brisby

Utbildning: Läkarexamen, Linköpings universitet och doktorsexamen inom medicin, Göteborgs universitet

Andra uppdrag: Professor och överläkare i Ortopedi vid Göteborgs universitet/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Andra styrelseuppdrag: Dynaspine Diagnostics AB, Inventra AB samt ledamot i forskningsstiftelser: Felix Neubergs Stiftelse och The International Society for Study of the lumbar Spine

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 1 875 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2017

Håkan Krook

Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet

Andra uppdrag: Investment Director Chalmers Venture AB, General Partner, CEO Chalmers Innovation Affiliate Fund AB

Andra styrelseuppdrag: Aluwave AB, LumenRadio AB, Winningtemp AB, Halon Security AB, Northfork AB, Metry AB, SigmaStocks AB

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 0 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2021

Johan Dighed

Utbildning: Jur.kand., Lunds universitet

Andra uppdrag: Vice VD och chefsjurist på Karolinska Development AB

Andra styrelseuppdrag: KDev Investments AB, KDev Invest Consulting AB, KCIF Fund Management, AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB, AnaCardio Holding AB, KD Incentive AB, Modus Therapeutics AB

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 0 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Nej

Styrelseledamot sedan 2021 (tidigare även åren 2004-2018)

Martin Andersson

Utbildning: Doktorsexamen i Materialvetenskap, Chalmers Tekniska Högskola

Andra uppdrag: Professor i nanokemi vid Chalmers Tekniska Högskola

Andra styrelseuppdrag: Amferia AB, Aquammodate AB, Vitroprobe Analytics AB, Firma Andersson & Kjellin AB

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 720 110 aktier (privat och via bolag) och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Nej

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Styrelseledamot sedan 2021

Pehr Abrahamsson

Utbildning: Filosofie Magisterexamen i företagsekonomi, Lunds universitet och Executive Program, Harvard Business School

Andra uppdrag: Director, Stryker Medical

Andra styrelseuppdrag:

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 1 875 aktier och 0 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja

Styrelseordförande sedan 2018

Tommy H. Karlsson

Utbildning: Pol. Mag. i företagsekonomi, Uppsala universitet

Andra uppdrag:

Andra styrelseuppdrag: Jurk Group AB

Aktier och optioner i Promimic AB (publ): 75 000 aktier och 1 000 optioner

Oberoende i relation till bolaget: Ja

Oberoende i relation till större aktieägare: Ja