Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Finansiell kalender

Framtida

Bokslutskommuniké 2023
28 februari 2024

Årsredovisning 2023
26 april 2024

Årsstämma 2024
22 maj 2024

Delårsrapport, Q1
22 maj 2024

Delårsrapport, Q2
22 augusti 2024

Delårsrapport, Q3
21 november 2024

Bokslutskommuniké 2024
25 februari 2025

 

Historiska

Delårsrapport, Q1
31 maj 2022

Delårsrapport, Q2
17 augusti 2022

Delårsrapport, Q3
16 november 2022

Bokslutskommuniké 2022
24 februari 2023

Årsredovisning 2022
4 april 2023

Årsstämma
25 april 2023

Delårsrapport, Q1
25 maj 2023

Delårsrapport, Q2
24 augusti 2023

Delårsrapport, Q3
29 november 2023