Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Finansiell kalender

Framtida

Årsredovisning 2022
4 april 2023

Årsstämma
25 april 2023

Delårsrapport, Q1
25 maj 2023

Delårsrapport, Q2
24 augusti 2023

Delårsrapport, Q3
29 november 2023

Bokslutskommuniké 2023
28 februari 2024

 

Historiska

Delårsrapport, Q1
31 maj 2022

Delårsrapport, Q2
17 augusti 2022

Delårsrapport, Q3
16 november 2022

Bokslutskommuniké 2022
24 februari 2023