Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Investerarkontakt

Om du som investerare önskar ytterligare information om Promimic, kontakta oss gärna.

VD Magnus Larsson magnus.larsson@promimic.com +46 (0) 709-77 64 77